Què fem

Ens hem constituït en empresa per donar un servei integral a les diferents necessitats personals i empresarials.

Aquests últims anys d’una creixent i ràpida crisi econòmica, social i de les estructures i eines de què fins ara s’havia dotat l’Estat de Dret i del Benestar (que afecta també a les crisis individuals i personals) han estat una oportunitat per contemplar cada incident o conflicte que se’ns planteja des d’un prisma d’oportunitat. Així, duem a terme la nostra feina aplicant tècniques de negociació, conciliació i mediació, i d’acompanyament, tant en conflictes de Dret Privat de Família, com en conflictes laborals amb empreses o entitats bancàries, deixant com a últim recurs, a vegades necessari, el contenciós i judicial.

Juntament amb aquesta mirada, continuem gestionant empreses i tràmits a nivell laboral, fiscal i comptable, d’estrangeria, dret civil i mercantil, i donant assessorament jurídic en totes les matèries.