Serveis

Serveis Multigestió

Serveis d'acompanyament
 • Processos de Coaching personalitzat
 • Formació
 • Comunicació
 • Gestió d’equips
 • Orientació i desenvolupament
Serveis de Gestió d'Empresa
 • Comptabilitat
 • Fiscalitat
 • Nòmines i Seguretat Social
 • Constitució i dissolució d’Empreses
 • Dret Mercantil
Serveis Jurídics
 • Assessorament
 • Tramitació de documents notarials (compra vendes, testaments, acceptacions d’herència, dacions en pagament, reconeixements de deute, etc.)
 • Contractes de lloguer, tramitació d’ingressos de fiances, tramitació de cobraments de lloguers, administració de finques, cobrament de rendes pendents, etc.
Advocats
 • Dret de Família
 • Dret Civil
 • Dret Penal
 • Dret Urbanístic
Resolució alternativa de conflictes
 • Mediació
 • Arbitratge
 • Negociació
 • Conciliació
Consultoria empresarial (pimes/empresari individual)
 • Suport en les diferents àrees de negoci (màrqueting, selecció de personal, optimització de dades de clients potencials, etc.)
 • Optimització de les vendes (estratègia per augmentar la xifra de vendes, estratègia de llançament de nous productes, estudi de mercat, nous mercats on accedir i com fer-ho, etc.)
 • Suport a emprenedors (anàlisi de viabilitat, redacció del pla d’empresa, pla de màrqueting, estratègia de llançament del negoci, etc.)
 • Xarxes socials (a quines xarxes cal que estigui el meu negoci i a quines no? com ha de ser el meu web?)